Klientregistreringsskjema for advokatoppdrag.

For å oppfylle Advokatforskriften og Hvitvaskingsloven er Advokater pålagt å innhente en del opplysninger, samt å få bekreftet klientens ID før oppdraget påbegynnes. Informasjonen behandles i h.t. vår Personvernerklæring som du kan lese her.

Hvem som registerer
På vegne av meg selv:
På vegne av annen person (fullmakt,vergemål, etc.):
På vegne av juridisk person (jur. enhet som: firma, organisasjon, stiftelse, etc.):
Vedlegg for opplasting (bare pdf, jpg eller png, maks 3MB):
Fyll inn dine personlige opplysninger:
Er du politisk eksponert (PEP)? Hva er PEP – se her